System nauczania Drukuj

Oferujemy naukę na wszystkich poziomach zaawansowania, uczymy przy zastosowaniu metody komunikatywnej, która ułatwia szybkie przyswajanie zdobytej wiedzy oraz umożliwia jej praktyczne wykorzystanie, zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie wszystkich umiejętności językowych, tj. mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie, nasze zajęcia są oparte o nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne, proponujemy autorskie programy nauczania przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę naszych lektorów, zajęcia prowadzimy w oparciu o materiały przygotowywane według indywidualnych potrzeb naszych kursantów, w ramach szkolenia językowego oferujemy testy cykliczne, mające na celu kontrolę postępów w nauce, dajemy naszym kursantom możliwość zweryfikowania postępów w nauce na podstawie indywidualnie przygotowywanych raportów, rodzicom dzieci i młodzieży oferujemy indywidualne wywiadówki,, proponujemy indywidualne konsultacje z naszymi lektorami, wykorzystujemy podręczniki i publikacje najbardziej doświadczonych wydawnictw, zapewniamy naszym kursantom stałą opiekę metodyczną.